Přihlášení:
DE CZ EN Přepněte na jiný jazyk:  
Kde právě jste?  Pro programátory » Základní popis

Základní popis

 
 
Implementace platebního systému Xpay se dá rozdělit do několika úrovní ať už dle náročnosti nebo dle potřeby. Jako primární považujeme komunikaci formou Event-Push (tedy při vzniku události - platba, storno, opakovaná platba,... - systém Xpay kontaktuje server klienta), ale pokud je to z povahy dané služby nutné nebo z jiných technických důvodů potřebné používá se komunikace formou Remote Procedure Call (tedy klient se periodicky dotazuje našeho serveru, zda-li nedošlo k nějaké události).
Komunikace formou Event-Push probíhá protokolem HTTP/HTTPS pomocí metody POST (v nouzových případech i GET) a potvrzováním ve formátu plain-text. V případě individuálního řešení je pak i možné komunikovat jiným, avšak standardním protokolem jako je kupříkladu XML-RPC.
Komunikace formout Remote Procedure Call probíhá protokolem XML-RPC nad protokolem HTTP/HTTPS, ale pro vybrané služby je k dispozici i server čistě HTTP/HTTPS akceptující volání metodou POST a odpovídající ve formátu plain-text.
K těmto základním dvou druhům komunikace je možné doplnit ještě semi-online formu komunikace a to je periodické stahování přehledů o transakcích z HTTP serveru ve formátech CSV, PSV a XML.

Jednak je to tedy implementace plateb - buď jen některých konkrétních platebních metod nebo univerzální obecná implementace libovolných i budoucích platebních metod. Tedy záleží hlavně na vašem cíli a na uvažované budoucí rozšiřitelnosti.
Dále je to implementace odesílání SMS, která Vám zpřístupní SMS bránu Xpay, implementace SMS info kanálu, pomocí níž můžete realizovat rozesílané informační SMS zprávy zpoplatněné formou MT billingu - předplacené periodické zasílání SMS zpráv.
A nakonec nabízíme implementaci monitorovacího systému dostupnosti poskytovaných služeb. To umožňuje předcházet reklamacím zákazníků ve chvíli dočasné nedostupnosti služeb Xpay.
Podrobnější popisy implementací než zde naleznete v připravených PDF souborech ke stažení. Ty obsahují detailní popisy protokolů a proměnných přičemž principielní popis komunikace je uveden jak zde na webu, tak v těchto dokumentacích. Po přihlášení do statistik platebního systému je ke stažení také více příkladů a zdrojových kódů!

Po té přichází čas na testování a to jak pomocí simulace platby, tak reálným testováním skutečným provedením platby.
Posledním krokem z pohledu čistě technického je pak již přechod do ostrého provozu.

Pozor, ostré i testovací použití platebního systému Xpay a/nebo SMS brány je podmíněno úspěšně schválenou registrací, založeným a schváleným projektem a podepsanou a dodržovanou smlouvou. Bez těchto náležitostí není možné přidělit správné parametry pro komunikaci, povolit komunikaci z daných IP adres, simulovat platby nebo provádět skutečné platby.